Там, където другите виждат предизвикателства, ние виждаме възможности.

Много добри идеи за бизнес се провалят заради недостатъчни проучвания, непознаване на администрацията, избор на неправилни условия по кредит, неправилен данъчен статус или недобро управление на паричните потоци. Нашите клиенти ползват интегрирана консултантска услуга.

 

 

Предпроектни проучвания, анализ на средата, района и нормативната база, свързана с вашата идея.

 

Проучване на възможности за финансиране на Вашия бизнес - финансиране от фондове на ЕС, дялово финансиране, кредитиране.

 

Създаваме собствени проекти и привличаме финансиране с добри условия за инвеститорите. Предлагаме възможности за инвестиции в различен тип вече изграден бизнес. 

 

Цялостен проджект мениджмънт - предпроектно проучване, подготовка на документация, контакт с държавна и общинска администрация, контрол върху изграждането на производството и строителството, управление на човешките ресурси, маркетинг, реклама и връзки с обществеността.

 

Подготовка и управление на проекти, финансирани от фондове на ЕС.

 

Подготовка на тръжна документация по ЗОП и ПМС 

 

  

Довериха ни се:

          Община Бургас