Дейности, които могат да получат до 200 000 евро по ПРСР 6.4


Започва подготовката на проекти по подмярка 6.4 от Програмата за развитие на селските райони 2014-2020 - инвестиции в неземеделски дейности. Подмярката дава широка възможност за фирми от различни браншове да получат безвъзмездно финансиране до 200 000 евро. Програмата разделя проектите на три типа: за производство, услуги и занаяти. Важно за тези, които планират строителство или мащабни ремонти - подготовката на проектите трябва да започне възможно най-рано, защото строителните разрешения и съгласувания отнемат време. 

Евро Бизнес Консултинг Груп разработи собствена методика за предварително ранкиране на проектите по критериите на земеделското министерство, с цел да определи шансовете за финансиране на проекта - дали са по-скоро оптимистични или пeсимистични, за да спести излишни разходи.  Важно е да се знае, че кандидатите трябва да имат 50% самоучастие, както и да бъдат регистрирани в селски райони. По тази мярка вече не са допустими някои разходи - например покупки на автомобили, дори да са специализирани (напр. хладилен бус).

Производство (примерни сектори и браншове)

Производство на мебели, дограма, изделия от дърво, дрехи и текстилни изделия, шивашки цехове, цехове за хлебни и сладкарски изделия, макаронени изделия, производство на метални изделия, компютърна техника, електрически съоръжения, машини и оборудване, печатни изделия, превозни средства и др.

Пример: Собственик на автосервиз желае да го ремонтира, климатизира и купи нова компютърна техника за диагностика на автомобилите, които идват за ремонт.

Оценете възможностите си за получаване на европейско финансиране за производство

Услуги (примерни сектори)

Автосервиз, строителна фирма, сервиз на машини, ремонт на земеделска техника, работилници за ремонт на битова техника и електроника, лекарски и зъболекарски кабинет, спортни центрове, козметични и фризьорски салони, детска градина, хоспис, старчески дом, информационни услуги, издателска дейност. 

Пример: Магазин за хранителни стоки планира да се разшири, да стане от отворен тип и да въведе нов метод за маркиране на стоките (на каса). Собственикът планира и отваряне на топла витрина или вътрешна пекарна. 

Оценете възможностите си за получаване на европейско финансиране за услуги

Занаяти, включително и предоставяне на услуги, включващи участието на посетители в занаятчийски  дейности

1. Художествена обработка на кожа
2. Изработване на изделия от кожа
3. Изработване на накити
4. Изработване на изделия от ковано желязо
5. Художествено леене
6. Звънчарство
7. Ножарство
8. Изработване и ремонт на старинно оръжие
9. Везбарство
10. Художествено плетиво
11. Изработване на национални кукли
12. Изработване на художествена керамика
13. Грънчарство
14. Художествена обработка на дърво и дърворезба
15. Изработване на художествени тъкани
16. Гайтанджийство
17. Изработване на национални костюми
18. Изработване и ремонт на български народни музикални инструменти
19. Художествена обработка на камък
20. Бакърджийство (медникарство)
21. Изработване на дървени съдове и предмети за бита, копаничарство
22. Ръчно килимарство

Ако не намирате вашия бизнес сред изброените, а имате въпроси, обадете се за безплатна консултация на тел. 056 53 00 17