Евро Бизнес Консултинг Груп започва подготовката на проекти по подмярка 6.4 на ПРСР - инвестиции в неземеделски дейности


Евро Бизнес Консултинг Груп започва подготовка на проектни предложения по подмярка 6.4 "Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности" по Програмата за развитие на селските райони. 

Проектите трябва да бъдат в следните области:

Производство (примерни сектори и браншове)

Производство на мебели, дограма, изделия от дърво, дрехи и текстилни изделия, шивашки цехове, цехове за хлебни и сладкарски изделия, макаронени изделия, производство на метални изделия, компютърна техника, електрически съоръжения, машини и оборудване, печатни изделия, превозни средства и др.

Оценете възможностите си за получаване на европейско финансиране за производство

Услуги

Автосервиз, сервиз на машини, ремонт на земеделска техника, работилници за ремонт на битова техника и електроника, лекарски и зъболекарски кабинет, спортни центрове, козметични и фризьорски салони, детска градина, хоспис, старчески дом, информационни услуги, издателска дейност. 

Оценете възможностите си за получаване на европейско финансиране за услуги

Занаяти, включително и предоставяне на услуги, включващи участието на посетители в занаятчийски  дейности

 

1. Художествена обработка на кожа
2. Изработване на изделия от кожа
3. Изработване на накити
4. Изработване на изделия от ковано желязо
5. Художествено леене
6. Звънчарство
7. Ножарство
8. Изработване и ремонт на старинно оръжие
9. Везбарство
10. Художествено плетиво
11. Изработване на национални кукли
12. Изработване на художествена керамика
13. Грънчарство
14. Художествена обработка на дърво и дърворезба
15. Изработване на художествени тъкани
16. Гайтанджийство
17. Изработване на национални костюми
18. Изработване и ремонт на български народни музикални инструменти
19. Художествена обработка на камък
20. Бакърджийство (медникарство)
21. Изработване на дървени съдове и предмети за бита, копаничарство
22. Ръчно килимарство

За повече информация по програмата, можете да се обадите на тел. 056 53 00 17