Подкрепяме идеи

ЕвроБизнес консултинт

 

Ако имате идея, която не сте развили или не можете да подкрепите с необходимите проучвания и бизнес план, можете да се обърнете към нас и заедно да преценим би ли могла да се реализира и по какъв начин можем да осигурим необходимото финансиране.

Разполагаме с актуални собствени разработки и ноу-хау, за да оценим вашата бизнес концепция и да начертаем пътя за успех, като ви помагаме да осъществите конкретни цели. Можем да открием рисковете във Вашия проект, проблемните точки и  да ви помогнем да ги усъвършенствате.

Помагаме на:

 • стартиращи предприятия да усъвършенстват своите бизнес планове, да се харесат на инвеститорите - представяне на проекта пред потенциални кредитори и инвеститори ;
 • действащи предприятия да достигнат до нови аудитории, навлизане на нови пазари, да подобрят конкурентоспособността си  или да получат по-висока добавена стойност от съществуващите клиенти и пазарни сегменти.
 • Проучването се извършва след предоставено задание от клиента (вид дейност, бюджет, срокове, район на действие, необходими човешки ресурси и пр.)

Рискове

 • Обмислихте ли всички рискове, ако стартирате бизнеса си сами? Можете ли да осигурите всички ресурси и дали не искате да имате надежден партньор?
 • Ние вече сме го правили- имаме изградена бизнес структура, в която работят професионалисти в различни области (бизнес, организация на производство и строителство, външна търговия, строително инженерство, финансиране и кредитиране, осигуряване на пазари, маркетинг и PR).

Тествай идеята си тук

Тест – отговори на въпросите. Всеки отговор „да“ носи 2 т., отговор „не знам“ или „колебая се“ – 1 т., отговор „не“ – 0 т.

 1. Знаете ли какъв вид дейност ще реализирате? (напр. – построяване на фабрика, започване на ново производство, създаване на ферма и пр.)
 2. Кога трябва да започнете реализацията на проекта си – имате ли срок за започване, колко време ще продължи подготовката преди старта?
 3. Избрахте ли подходящ район и терен за стартиране на дейността?
 4. Избрали сте два и повече района и терена за старт на дейността?
 5. Зная как ще изглежда проектът.
 6. Зная кой ще проектира, съгласува и контактува с всички институции за изваждане на необходимите документи и разрешителни.
 7. Имам доставчици, надзорници и всички необходими специалисти, за да въведа производството в експлоатация.
 8. Зная как да осигуря необходимото финансиране.
 9. Имам собствено финансиране.
 10. Ще търся финансиране от банка.
 11. Зная как да намеря алтернативни източници за финансиране (европейски фондове и др.)
 12. Зная как да привлека инвеститори към моя проект.
 13. Зная как да стигна до конкретни пазари.
 14. Зная как да популяризирам проекта си и да заинтересовам потенциални инвеститори и клиенти.
 15. Имам персонал, включително и управител.

Отговори: Между 25 и 30 т. Имате всички шансове да реализирате проекта си сам, без чужда помощ. Поздравления!

Между 15 и 25 точки. Това е най-честата група. Вие знаете, че имате добра идея и тя има потенциал, но имате нужда от помощ в други сектори, които най-често се намират извън преките ви професионални умения – подготовка на проучвания и анализи, контакти с институции, разработване на бизнес планове, събиране на необходима документация и пр. Свържете се с нас за допълнителна информация.

Под 15 точки. За да реализирате идеята си успешно е необходимо да поработите още, за да си набавите допълнителна информация. Свържете се с нас, за да обсъдим конкретните стъпки и рискове. 

Подкрепяме