Подмярка 6.4 производство

Евро Бизнес Консултинг Груп започва подготовка на проектни предложения по подмярка 6.4 "Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности" по Програмата за развитие на селските райони. 

Проектите за Производство - 6.4.1 могат да бъдат в следните примерни сектори и браншове:

Производство на мебели, дограма, изделия от дърво, дрехи и текстилни изделия, шивашки цехове, цехове за хлебни и сладкарски изделия, макаронени изделия, производство на метални изделия, компютърна техника, електрически съоръжения, машини и оборудване, печатни изделия, превозни средства и др.

Ако не намирате сектора, в който работите, обадете се за безплатна консултация на тел. 056 53 00 17

За предварителна оценка на шансовете да получит финансиране, попълнете формата по-долу и натиснете бутон "Изпрати". Попълнете валиден телефон и електронна поща, за да получите обратна информация. Всички полета са задължителни.