Подмярка 6.4 услуги

Евро Бизнес Консултинг Груп започва подготовка на проектни предложения по подмярка 6.4 "Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности" по Програмата за развитие на селските райони. 

Примерни браншове в сектор "Услуги", допустими за финансиране:

Автосервиз, сервиз на машини, ремонт на земеделска техника, работилници за ремонт на битова техника и електроника, лекарски и зъболекарски кабинет, спортни центрове, козметични и фризьорски салони, детска градина, хоспис, старчески дом, информационни услуги, издателска дейност и др.

Ако не намирате бранша си, обадете се за безплатна консултация на тел. 056 53 00 17

За предварителна оценка на шансовете да получит финансиране, попълнете формата по-долу и натиснете бутон "Изпрати". Попълнете валиден телефон и електронна поща, за да получите обратна информация. Всички полета са задължителни.