Подмярка 6.4 за лекари и зъболекари

Евро Бизнес Консултинг Груп започна подготовката на проекти за медицински услуги по подмярка 6.4 "Инвестиции в неземеделски дейности" по програмата за развитие на селските райони 2014-2010.

В програмата има специален раздел за проекти, насочени към създаване или развитие на здравни, социални услуги, или услуги насочени към деца (създаване на хосписи и детски градини). Могат да бъдат създадени медицински кабинети и да бъде закупено оборудване за съществуващи практики. Това е последният прием на проекти по мярката и нов до 2020 г. не се очаква. 

За първи път в България разработихме карта за предварителна оценка на шансовете и стартирахме информационна кампания за медицински специалисти съвместно с Институт за здравно образование. 

За предварителна оценка на шансовете си, попълнете формата по-долу и натиснете бутон "Изпрати". Ще получите отговор от нас на електронната си поща или по телефона. Всички полета са задължителни.

Или се обадете за безплатна консултация на тел. 056 530017