Проекти

Един от последните проекти на компанията е изграждане на модерно производствено предприятие за производство и преработка на етерично-маслени култури. 

Създадени са насаждения до 1000 дка, производствена база и дестилерия.

Проектът включва  всички етапи от планирането, предварителните проучвания и финансови планове, до изпълнението и реализацията на продукцията и разпределението на печалбата. 

Разработеният проект бе представен пред различни инвеститори, които закупиха дялово участие в компанията. Най-големият дял е притежание на Евро Бизнес Консултинг Груп. Фирмата ни осигурява пълния проджект мениджмънт на този проект. Необходимият първоначален капитал бе 1 200 000 лв. (600 000 евро) и бе осигурен за около месец след представянето на проекта. Собственици на дялове в „Етерични масла и билки“ ООД са 17 физически и юридически лица.

Преди да започнем разработване на бизнес план, правим проучване за стабилността на пазара, на който ще се реализира продуктът и как пазарът реагира в последните 10 години.

След това откриваме човешкия потенциал и специалистите, които са нужни за изпълнението на всички етапи от проекта.

След подробен анализ на всички предпоставки за успех и отчитане на рисковете, изготвяме бизнес план, благодарение на който всеки може да прецени реалистичността на инвестицията.

При вземане на решение, че проектът заслужава да бъде реализира, екипът на ЕБКГ съставя проект, в който подробно се представят възможности и рисковете, учредява се дружество и се събира необходимият капитал.

Ако имате интерес към подобен тип инвестиции и искате да се включите в реализацията им под формата на инвеститор и да закупите дялове от следващи проекти, които предстоят да се реализират, моля свържете се с нас!