Идеи

Евро Бизнес Консултинг Груп

Вие сте професионалист в своята област? Работили сте в сфера, за която имате задълбочени познания?  Желаете да стартирате собствен бизнес, но се колебаете дали ще имате успех?

Обърнете се към нас, за да развием вашата идея и да направим необходимите проучвания заедно – от разработката на бизнес-план до осигуряване на нужното финансиране.

Тези идеи могат да бъдат от сектори като: земеделие, промишленост, производство, иновации, високи технологии.

Изпратете запитване, и посочете:

Вие сте: 

Дейност на фирмата:

Сектор: 

Населено място:

 

Вид на инвестицията:

 

насаждения
МашиниПревозни средстваСпециализирана техникаСтроително-монтажни дейностиДруги

Ако сте избрали "други", моля пояснете: