За инвеститори

За инвеститори

Ако искате да инвестирате в непознат сектор, или не живеете в България, можем да управляваме предприятието съвместно 1-3 години, за да Ви създадем необходимия екип, контакт с доставчици и партньори, план-график на данъчно и институционален календар. Имаме изградени ноу хау и стратегии във всички области на бизнес планирането и управлението на бизнес процеси. 

Предимствата, ако работите с нас:

 • Подбор на доставчици и клиенти
 • Подбор на управленски персонал
 • Отлични контакти с банки и преговори за специални условия за кредитиране и финансиране
 • Възможности за европейско финансиране

Всички услуги за инвеститори 

 • Проучвания за осъществимост, анализ и препоръки при инвестиционни намерения на чуждестранни компании в България
 • Пазарни проучвания и анализ на конкуренцията (стратегии за стартиращ бизнес, динамика на инвестиционния процес в региона – предоставяне на пълна и актуална информация за български фирми)
 • Осигуряване на правната и административна рамка, както и съдействие при регистриране на български юридически лица от чуждестранни дружества/граждани (търговски регистър, преводи, заверки и т.н.);
 • препоръки за оптимален избор на доставчици и подизпълнители.
 • Избор и планиране на фирмената локация
 • Съдействие за наемане и/или покупка на помещения, сгради, земя
 • Планиране на организационните структури и процеси както и назначаване на персонал
 • Съдействие при планирането и подготовката за оперативно стартиране на дейността (производство, търговия и т.н.)
 • Проучване на целевия пазар, индустрия, конкурентни проучвания
 • Прогнозни финансови разчети

Запознайте ни с Вашата идея!