За нас

Евро Бизнес Консултинг груп е от първите компании в България, създадени с цел да помогнат на българските малки и средни предприятия за усвояване на европейските средства по структурни фондове още преди България да е член на ЕС преди 2007 г.

В момента фокусът на компанията е насочен към подпомагане на инвеститори за създаване на собствен бизнес, собствено дялово участие в проекти, свързани със селското стопанство и строителството, стартиране и развитие на нови компании с добавена стойност в производството и промишлеността.
 

Помагаме на:

  • стартиращи предприятия да усъвършенстват своите бизнес планове, да се харесат на инвеститорите - представяне на проекта пред потенциални кредитори и инвеститори ;
  • действащи предприятия да достигнат до нови аудитории, навлизане на нови пазари, да подобрят конкурентоспособността си  или да получат по-висока добавена стойност от съществуващите клиенти и пазарни сегменти. 
  • чуждестранни инвеститори 
 
Имаш бизнес идея? Заяви консултация!
 

Предимствата, ако работите с нас:

 Евробизнес консултинг груп