История

Евробизнес консултинт2006 г.

Евро Бизнес Консултинг груп е от първите компании в страната ни, създадени с цел да помогнат на българските малки и средни предприятия за усвояване на европейските средства по структурни фондове още преди България да е член на ЕС.

2011 г.

Клиенти на компанията вече са над 150 български фирми, които са получили финансиране от различните фондове на ЕС.

Сред тях има фирми от почти всички браншове – големи заводи, индустриални предприятия от отрасъл металургия и строителство, средни предприятия от сектор туризъм и хотелиерство, неправителствени организации, общини.

2013 г.

Още от създаването си компанията се стреми да привлече в екипа си образовани специалисти от различни сфери - икономика, строителство, финанси, право, маркетинг, за да предложи на своите клиенти интегриран подход. Благодарение на качествата на екипа, фирмата всяка година постига все по-добри резултати.

2014 г.

Сертификат ISO9001 за консултантски услуги за разработка и управление на проекти и финансиране.

2016 г.

Компанията разширява дейността си в разработване на собствени инвестиционни проекти и набиране на дялово финансиране. Първият проект е създаване на 340 декара насаждения с маточина, изграждане на собствена дестилерия за производство на етерично масло.

2017 г.

Компанията вече е член на Българската асоциация на консултантите по европейски проекти (БАКЕП).