Start up

Там, където други виждат предизвикателства, ние виждаме възможности.

При стартиращите фирми, въпросите никога не спират.  „Имаме страхотна идея за бизнес. Откъде да започнем? ",  "Не знаех, че в България съществуват толкова много видове фирми? Има ли голямо значение дали ще сме ЕТ, ЕООД, ООД?“, „Произвеждаме, но нямаме печалба. Защо?“ „Получихме кредит, но го усвояваме по-бързо, отколкото смятахме“...

Не позволявайте на една добра идея за стартиране на печеливш бизнес да бъде провалена поради избор на неправилни условия по кредит, форма на дружество или неправилно управление на паричните потоци.

За да увеличим шансовете ви за превръщане на идеята ви в печеливш бизнес, ще ви помогнем:

  • да определите необходимите ресурси за стартиране на дейността и ще изготвим прогнозни финансови разчети
  • да усъвършенствате своите бизнес планове, за да се харесате на инвеститори
  • да изберете най - подходящия бизнес модел за развитие на идеята
  • да изберете правилната правна форма на дружеството
  • като начертаем „пътна карта“ за развитието на вашия бизнес, която често ще преглеждаме и актуализираме
  • при определяне на оптималния размер на инвестицията, място на реализацията, характеристики на помещенията, които ще се преобразуват за производство, изготвяне на списък с необходимото технологично оборудване, уточняване на мястото на реализация на готовата продукция ( местен и чуждестранен), планиране на  прогнозен производствен обем
  • ще представим проекта пред потенциални кредитори и инвеститори с цел набавяне на необходимия капитал за стартиране дейността и бъдещо развитие;

В случай, че имате добра идея, която не сте разлили или не можете да подкрепите с необходимите проучвания и бизнес план, можете да се обърнете към нас и заедно да преценим би ли могла да се реализира и по какъв начин можем да осигурим необходимото финансиране.

Заяви консултация и ще се свържем с теб: